Disclaimer2021-01-12T13:21:57+00:00

TweedehuisVerkoopbemiddeling Disclaimer – Januari 2021

Definities van de in deze disclaimer gebruikte woorden:

De Website: iedere website waarin TweedehuisVerkoopbemiddeling een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

TweedehuisVerkoopbemiddeling: de bevoegde uitgever van deze website;

Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;

De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, zoals verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Disclaimer:

Het onderstaande is van toepassing op de website van TweedehuisVerkoopbemiddeling. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

TweedehuisVerkoopbemiddeling zorgt ervoor dat de inhoud van de webpagina’s altijd actueel is. Ondanks deze zorg en aandacht kan het gebeuren dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

TweedehuisVerkoopbemiddeling is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie over de woningen. De informatie over een woning wordt verkregen van de verkoper van de woning die deze naar beste eer en geweten TweedehuisVerkoopbemiddeling heeft geïnformeerd, volledig en zonder voorbehoud, op de hoogte heeft gesteld van eventuele lasten en beperkingen, leases of andere contracten en de aanwezigheid van al dan niet verborgen gebreken, of rechten van derden die op de ten verkoop gegeven woning en goederen rusten.

TweedehuisVerkoopbemiddeling verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

TweedehuisVerkoopbemiddeling is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

TweedehuisVerkoopbemiddeling mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. TweedehuisVerkoopbemiddeling is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Met uitzondering van deze disclaimer, is TweedehuisVerkoopbemiddeling niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

TweedehuisVerkoopbemiddeling behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan TweedehuisVerkoopbemiddeling de toegang tot de webpagina monitoren.

U zult TweedehuisVerkoopbemiddeling, haar werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Meer informatie?

Hebt u nog vragen over de website van TweedehuisVerkoopbemiddeling? Dan kunt u contact met ons opnemen via nanda@2de-huis.nl

Alle rechten voorbehouden.