Privacy Statement2021-01-12T13:23:04+00:00

TweedehuisVerkoopbemiddeling; Privacy Statement

Deze website wordt geëxploiteerd door TweedehuisVerkoopbemiddeling gevestigd te Bovenkarspel. Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect (door u zelf op eigen initiatief verstrekt). TweedehuisVerkoopbemiddeling zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doeleinden van gegevensverwerking

TweedehuisVerkoopbemiddeling verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en/of diensten te willen ontvangen).

Bewaren van gegevens

TweedehuisVerkoopbemiddeling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, danwel (als dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Cookies

TweedehuisVerkoopbemiddeling maakt alleen gebruik van Google Analytics, om de herkomst en het gedrag van bezoekers op haar website te analyseren. Hiervoor worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit een Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze site hebt bezocht, en welke delen van de site u heeft bekeken.

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, of dat u de ontvangst ervan kunt weigeren. Als u de acceptatie van cookies door uw browser uitschakelt, is de kans echter groot dat veel websites die u bezoekt niet volledig correct zullen functioneren.

Beveiliging

TweedehuisVerkoopbemiddeling heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle werknemers van TweedehuisVerkoopbemiddeling dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van TweedehuisVerkoopbemiddeling en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. TweedehuisVerkoopbemiddeling is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van derden en anderen. Wij raden u aan om het privacy beleid van deze websites door te lezen alvorens (persoons)-gegevens te verstrekken.

Rechten en vragen aan TweedehuisVerkoopbemiddeling

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan TweedehuisVerkoopbemiddeling via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan de webmaster. Als u geen marketinginformatie van TweedehuisVerkoopbemiddeling wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via e-mail. Als u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via de verzend- en ontvangstopties in de nieuwsbrief van TweedehuisVerkoopbemiddeling.

Wijzigingen Privacy Statement

TweedehuisVerkoopbemiddeling behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De laatste wijzigingen in deze Privacy Statement zijn 1 januari 2021 doorgevoerd.

TweedehuisVerkoopbemiddeling en persoonsgegevens

TweedehuisVerkoopbemiddeling neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) hebben wij aangegrepen om ons programma voor databescherming en dataveiligheid opnieuw in te richten. De nieuwe Europese wetgeving heeft een plaats in onze interne procedures, in de opleiding van medewerkers en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie. Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacy Statement? Neem dan contact met ons op via nanda@2de-huis.nl